Gå til hovedindhold
Kørestolsbruger i midten af et forstørrelsesglas

Kursus: Det nye du skal vide om bevilling af hjælpemidler med cand.jur. Anita Klindt

Tilmeld dig Specialrådgivningens kursus og bliv klogere på både den nye lovgivning for alvorligt syge og børn samt den skarpe afgrænsning der er mellem et behandlingsredskab og hjælpemiddel.

På kurset vil du få en orientering om den nye lovgivning i forhold til Barnets Lov med fokus på de krav, der stilles til sagsbehandleren, som fremadrettet skal have en faglig begrundelse for ikke at involvere barnet direkte. Der skal være børnesamtaler i alle sagstyper, og det skal fremgå af sagen, hvad barnet selv tænker om det, der ansøges om – eller er bevilget.

Derudover vil du modtage information om den nye lov SEL §117a – Fast track loven. Her vil der være en gennemgang af § 117A med fokus på SEL § 112 og § 116. Det kan give nogle store udfordringer, at borgeren, med den sum penge der er ret til at gøre brug af, reelt kan lave en boligindretning, der kan være helt ”på tværs” i forhold til noget, der kort tid efter skal laves af myndigheden. Tilsvarende kan et hjælpemiddel også vise sig at blive en større udfordring end hjælp, men det skal udleveres alligevel.

Cand.jur. Anita Klindt vil gennemgå sondringen mellem behandlingsredskaber og hjælpemidler. Hvem har det overordnede ansvar - er det regionen eller kommunen? Her er fokus på tyngde-, kugle-, sanse- og kompressionsprodukter.

Der vil på kurset ligeledes være en gennemgang af merudgifter. Her vil fokus være på afgrænsningen mellem merudgift til fritidsbrug og hjælpemiddel til livsstil. Hvad skal du, som sagsbehandler have fokus på i overgangen mellem barn og voksen?

Dagens program

  • Behandlingsredskaber/hjælpemidler: Fokus på kompressionsprodukter, sanse- og tyngdeprodukter. Samme produkt, mange funktioner!
  • SEL § 117A: Fast track for særlige persongrupper. Retten til at pege på den hjælp man ønsker op til en værdi af kr. 39.750,-.
  • Merudgifter: Afgrænsning mellem merudgift til fritidsbrug og hjælpemiddel til livsstil.
  • Barnets lov: Fokus på dokumentation af barnets perspektiv, myndighedens pligt til at inddrage barnet/den unge uanset funktionsnedsættelse og øget fokus på barnets/den unges rettigheder i sagsbehandlingen.
  • Overgang mellem barn og voksen.

Hvis disse emner er noget, du vil vide mere om, så har vi kurset for dig.

 

Tilmelding

Kurset bliver afholdt to gange i november. Vælg den dato, der passer dig bedst.

Datoer: 21. og 22. november 2023

Tid: Kl. 9.00-16.00

Pris: 995 kr. incl. forplejning

Tilmeldingsfrist: 12. oktober