Gå til hovedindhold

Arbejdspladsvurdering

En arbejdspladsvurdering afdækker, hvordan en person med handicap klarer sit arbejde med en funktionsnedsættelse og kommer med forslag til indretning på arbejdspladsen.

Vores rådgivende terapeuter rådgiver om arbejdspladsindretning, hvor den pågældende borgers funktionsevne afdækkes i forhold til arbejdets indhold og indretning.

Vi kan foretage arbejdspladsbesøg - gerne kombineret med rundbordsmøde med relevante aktører og gennemgang af fysisk arbejdsplads.

Udarbejdelse af rapport

Efterfølgende udarbejder vi en rapport med en vurdering og konklusion - herunder forslag til indretning på arbejdspladsen, samt behov for nødvendige arbejdsredskaber. Hvis det er relevant, kan vi indhente tilbud på arbejdsredskaber, og vi kan foretage opfølgende besøg, når ændringerne er foretaget.

Opgavens omfang kan tilpasses konkret efter ønske fra rekvirenten.

Henvisning til arbejdspladsvurdering

En arbejdspladsvurdering afdækker, hvordan en person med handicap klarer sit arbejde med en funktionsnedsættelse og kommer med forslag til indretning på arbejdspladsen. Du finder en henvisnings-formular her.