Gå til hovedindhold

Sådan starter vi samarbejdet

Hvad sker der, når vi modtager en henvisning?

En medarbejder giver telefonisk rådgivning

Når vi får en skriftlig henvisning, sender vi først en bekræftende mail til henviseren på modtagelsen.

Inden for én uge vil vi telefonisk kontakte henviseren, hvor sagen kort drøftes, og der aftales tid for opstart af sagen.

Vi opretter sagen med borgeren/brugerens data i vores elektroniske patientjournal. Her opbevares fortrolige oplysninger sikkert, og sagens forløb vil her blive noteret. Herunder tidsforbruget i sagen.

Drejer det sig om en siddestillingsanalyse, vil vi, inden analysen foretages, altid sende skriftligt information til borgeren via mail eller post, der oplyser, hvad en siddestillingsanalyse er, hvordan det foregår, og hvad brugeren skal medtage til siddestillingsanalysen.

Herefter går sagen i gang, og når den afsluttes, efter analyser, møder og afprøvninger, sendes faktura til henviseren.